Informācija par dažādu valstu pilīm, vēsturi, dažādu laikmetu arhitektūru u.c.
Atvērt šajā logā

Zobenbrāļu, Livonijas un Vācu ordeņa mestru saraksti

Galvenā izvēlne
Galvenā
Jaunumi

Pilis un cietokšņi mūsu saitā:

Latvija

Igaunija

Lietuva

Vācu ordeņa pilis

Maltas ordeņa nocietinājumi

Citas valstis

Ģenealoģija
Ordeņa mestri

Bīskapi

Par arhitektūru
Materiāli un raksti

No autora
Par mums

Zobenbrāļu ordeņa mestri

• Venno jeb Vinno (1204.—1209.)
• Folkvins (1209.—1236.)

Livonijas ordeņa mestri

13. gadsimtā
• Hermans Balke (Hermann Balke, 1237.V—1239.5.III)
• Dītrihs fon Grīningens (Dietrich von Groningen, 1239.—1241.) — mestra aizvietotājs (vicemagister)
• Andreass no Felves (Andreas von Welven, 1240—41)
• Dītrihs fon Grīningens (Dietrich von Groningen, 1242.—1245.VII)
• Heinrihs fon Heimburgs (Heinrich von Heimburg, 1245—46)
• Andreass no Felves (Andreas von Stirland, 1248—53), viņa slimības dēļ mestra pienākumus 1252./1253. gadā pildīja Seinas Eberhards
• Anno fon Zangerhauzens (Anno von Sangerhausen, 1253.—1256.VII), kļuva par Vācu ordeņa virsmestru
• Burhards fon Hornhūzens (Burchard von Hornhusen, 1256.—1260.13.VII), kritis Durbes kaujā
• Georgs fon Eihštets (Georg von Eichstätt, 1260.—1262.3.II), mestra aizvietotājs, kritis kaujā pie Lielvārdes
• Verners fon Breithauzens (Werner von Breithausen, 1262.—1263.)
• Konrāds fon Manderns (Konrad von Mandern, 1263.—1266.)
• Oto fon Luterbergs (Otto von Lutterberg, 1266.—1270.16.II), kritis kaujā pie Karūsas.
• Andreass no Vestfālenes (Andreas von Westfalen, 1270), kritis kaujā pret lietuviešiem.
• Valters fon Nortekens (Walter von Nortecken, Nordeck, 1270.—1273.)
• Ernsts fon Rasburgs (Ernst von Rassburg, 1274.—1279.5.III), kritis kaujā pie Aizkraukles
• Konrāds fon Foihtvangens (Konrad von Feuchtwangen, 1279—81), kopš 1291 — Vācu ordeņa lielmestrs
• Villekens fon Endorps (Willeken von Endorp, 1281.—1287.26. III), kritis Garozas kaujā
• Kūno fon Hacingenšteins (Kuno von Hazzingenstein, 1288—90)
• Baltazars Holte (Balthasar Holte, 1290.—1293.)
• Heinrihs fon Dinkelāge (Heinrich von Dinkelaghe, 1295.—1296.28.X)
• Brūno (Bruno, 1296.—1298.1.VI), kritis kaujā pie Turaidas

14. gadsimtā
• Gotfrīds fon Roge (Gotfried von Rogge, 1298—1307)
• Gerhards fon Jorke (Gerhard von Jorke, York, 1309.—1322.19.VII)
• Konrāds Ketelhods (Konrad Ketelhoed, Kesselhat) 1322—1324, mestra vietas izpildītājs
• Reimārs Hāne (Reimar Hane, 1324.6.VII—1328.25.V), atteicies no amata
• Eberhards fon Monheims (Eberhard von Monheim, 1328.—1340.24.VI), atteicies no amata
• Burhards fon Dreilēbens (Burchard von Dreileben, 1340.—1345.14.XII), atteicies no amata
• Gosvins fon Hērike (Goswin von Herike, 1345.—1359.10.IX)
• Arnolds fon Fītinghofs (Arnold von Vietinghof, 1360.II—1364.11.VII)
• Vilhelms fon Frimersheims (Wilhelm von Vrimersheim, 1364.29.IX—1385.)
• Robins fon Elcs (Robin von Eltz, 1385.—1389.III)
• Vennemars fon Brigenejs (Wennemar von Bruggenei, 1389.—1401.VII)

15. gadsimtā
• Konrāds fon Fītinghofs (Konrad von Vietinghof, 1401.21.X—1413.II)
• Dītrihs Torks (Dietrich Tork, 1413.13.V—1415.VIII)
• Zīgfrīds Landers fon Špānheims (Siegfried Lander von Spanheim, 1415.IX—1424.3.IV)
• Cise fon Rūtenbergs (Cisse von dem Rutenberg, 1424.V—1433.X), miris no asinssērgas Lietuvā
• Franke Kerskorfs (Franke Kerskorff, 1433.—1435.1.IX), kritis kaujā pie Sventājas Lietuvā
• Heinrihs fon Bokenvorde, saukts Šungels (Heinrich von Bockenworde, genannt Schungel, 1435.—1437.XII)
• Heinrihs Finke fon Oferbergs (Heinrich Vinke von Overberg, 1438.—1450.29.VII)
• Johans fon Mengede (Johann von Mengede, genannt Osthof, 1450.IX—1469.15. VIII)
• Johans Volthūss fon Herze (Johann Wolthus von Herse, 1470.III—1471.IX), iekšējo intrigu dēļ atcelts no amata un miris 1472. gadā Cēsu cietumā
• Bernds fon der Borhs (Bernd von der Borch, 1472.I—1483.18.XI), atteicies no amata
• Johans Freitāgs fon Loringhofe (Johann Freitag von Loringhofe, 1483.—1494.26.V)

16. gadsimtā
• Valters fon Pletenbergs (Wolter von Plettenberg, 1494.7.VII—1535.28.II)
• Hermans fon Brigenejs, saukts Hāzenkamps (Hermann von Bruggenei, genannt Hasenkamp, 1535.—1549.5.II)
• Johans fon der Reke (Johann von der Recke, 1549.II—1551.18.V)
• Heinrihs fon Gālens (Heinrich von Galen, 1551.VI—1557.30.V)
• Vilhelms fon Firstenbergs (Wilhelm von Fürstenberg, 1557.VI—1559.IX), kritis krievu gūstā pie Vilandes.
• Gothards Ketlers (Gotthard Kettler, 1559.IX—1563.5.III), miris 1587.17.V Jelgavā kā Kurzemes un Zemgales hercogs

Vācu ordeņa Prūsijas mestri

• Hermanis Balke (Hermann Balk) (1229.-1239.)
• Heinrihs no Veidas (Heinrich von Weida) (1239.-1244.)
• Popo no Osternas (Poppo von Osterna) (1244.-1246.)
• Dītrihs no Grīningenas (Dietrich von Grüningen vai Gröningen) (1246.-1259.)
• Gerhards? (1257.)
• Hartmuts no Grumbahas (Hartmut von Grumbach) (1259.-1261.)
• Helmerihs no Rehenbergas (Helmerich von Rechenberg) (1262.-1263.)
• Johans no Vegeleben (Johann von Wegeleben) (1263.)
• Ludvigs no Baldersheimas (Ludwig von Baldersheim) (1263.-1269.)
• Dītrihs no Gaterslēbenes (Dietrich von Gattersleben) (1271.-1273.)
• Konrāds no Tīrbergas (Konrad von Thierberg) (1273.-1279.)v • Konrāds no Foihtvangenes (Konrad von Feuchtwangen) (1279.-1280.)
• Mangolds no Šternbergas (Mangold von Sternberg) (1280.-1283.)
• Konrāds no Tīrbergas (Konrad von Thierberg) (1283.-1288.) atkārtoti
• Meinhards no Kverfurtes (Meinhard von Querfurt) (1288.-1299.)
• Konrāds no Babenbergas (Konrad von Babenberg) (1299.)
• Ludvigs no Šipenes (Ludwig von Schippen) (1299.-1300.)
• Helvigs no Goldbahas (Helwig von Goldbach) (1300.-1302.)
• Konrāds no Zakas (Konrad von Sack) (1302.-1306.)
• Zigfrīds no Švarcburgas (Siegfried von Schwarzburg) (1306.)
• Heinrihs no Pleckes (Heinrich von Plötzke) (1307.-1309.)
• Frīdrihs no Vildenbergas (Friedrich von Wildenberg) (1317.-1324.) pildīja Vācu ordeņa pavēlnieka funkcijas Prūsijā, kamēr ordeņa virsmestrs ilgstoši uzturējās Trīrā, Erfurtē un Aviņonā.

Vācu ordeņa vācmestri

• Hermanis Balke (Hermann Balk) (1219.-1230.)
• Dītrihs? (Dietrich) (1231.)
• Heinrihs no Hoenloes (Heinrich von Hohenlohe) (1232.-1242.)
• Bertolds no Tanenrodes (Berthold von Tannenrode) (1243.-1245.)
• Alberts no Bastheimas (Albert von Bastheim) (1247.-1248.)
• Albrehts no Halenbergas (Albrecht von Hallenberg) (1248.-1251.)
• Eberhards no Zainas (Eberhard von Sayn) (1251.-1254.)
• Dītrihs no Grīningenes (Dietrich von Grüningen) (1254.-1256.)
• Konrāds no Nirnbergas (Konrad von Nürnberg) (1257.-1264.)
• Verners no Batenbergas (Werner von Battenberg) (1271.-1273.)
• Gebhards no Hiršbergs (Gebhard von Hirschberg) (1273.-1277.)
• Matiāss (Matthias) (1281.-1283.)
• Konrāds no Foihtvangenes (Konrad von Feuchtwangen) (1284.-1290.)
• Gotfrīds no Hoenloes (Gottfried von Hohenlohe) (1294.-1297.)
• Johans no Neselrodes (Johann von Nesselrode) (1297.-1298.)
• Zigfrīds no Foihtvangenes (Siegfried von Feuchtwangen) (1298.-1303.)
• Vinrihs no Bosveilas (Winrich von Bosweil) (1303.-1304.)
• Eberhards no Zulcbergas (Eberhard von Sulzberg) (1305.-1323.)
• Konrāds no Gundelfingenes (Konrad von Gundelfingen) (1323.-1329.)
• Ulrihs no Štetenes (Ulrich von Stetten) (1329.-1330.)
• Vorframs no Nelenburgas (Wolfram von Nellenburg) (1330.-1361.)
• Filips no Bikenbahas (Philipp von Bickenbach) (1361.-1375.)
• Gotfrīds no Hanavas (Gottfried von Hanau) (1375.)
• Johans no Heinas (Johann von Heyn) (1376.-1379.)
• Konrāds Rudts (Konrad Rudt) (1379.-1382.)
• Zigfrīds no Feningenes (Siegfried von Venningen) (1382.-1393.)
• Johans no Ketces (Johann von Ketze) (1393.-1396.)
• Konrāds no Eglofšteinas (Konrad von Egloffstein) (1396.-1416.)
• Eberhards no Zaunsheimas (Eberhard von Saunsheim) (1420.-1443.)
• Eberhards no Štetenes (Eberhard von Stetten) (1441./43.-1447.)
• Josts no Feningenes (Jost von Venningen) (1447.-1454.)
• Ulrihs no Lentersheimas (Ulrich von Lentersheim) (1474.-1481.)
• Dītrihs no Klee (Dietrich von Klee) (1519.-1526.)
• Valters no Kronbergas (Walter von Cronberg), kļuva par Vācu ordeņa virs- un vācmestru. (1526.-1543.)

Informācijas avoti:

https://books.google.ee/books?id=SB4VAAAAQAAJ&printsec=toc&hl=en#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ee/books?id=DkcPAAAAYAAJ&pg=PA449#v=onepage&q&f=false
https://www.historyfiles.co.uk/KingListsEurope/EasternLivonianKnights.htm
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zobenbr%C4%81%C4%BCu_Orde%C5%86a_mestri
https://lv.wikipedia.org/wiki/Livonijas_orde%C5%86a_mestri
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_orde%C5%86a_v%C4%81cmestri
https://lv.wikipedia.org/wiki/V%C4%81cu_orde%C5%86a_Pr%C5%ABsijas_mestri

© Renātas Rimšas dizains