Galvenā izvēlne
Galvenā

Latvijas pilis
Latvija - galvenā
Piļu stāvoklis

Aizkraukle I - Ascheraden
Aizkraukle II - Ascheraden
Aizpute (B) - Hasenpoth
Alsunga - Alschwangen
Altene - Altona
Āraiši I - Ezerpils
Āraiši II - Arrasch
Ārlava - Erwahlen
Asote - Aszuten
Augstroze - Hochrozen
Babīte - Baboth
Baltava - Baltow
Bērzaune - Bersohn
Bornsminde - Bornsmünde
Bramberģe - Brandenburg

Latvijas viduslaiku pilis - galvenā lappuse

Sākts darbs pie saita latviešu versijas.

Latvijas pilskalni

Palielināt

Palielināt

Aizkraukle I
(Alt-Ascheraden)


_______________________

Aizkraukle II (Ascheraden)


_______________________

Aizpute (bīsk.) (Hasenpoth)


_______________________

Alsunga (Alschwangen)


_______________________

Altene (Altona)


_______________________

Āraiši I (Ezerpils)


_______________________

Āraiši II (Arrash)


_______________________

Ārlava (Erwahlen)


_______________________

Asote (Aszuten)


_______________________

Augstroze (Hochrosen)


_______________________

Babīte (Babath)


_______________________

Baltava (Baltow)


_______________________

Bērzaune (Berson)


_______________________

Bornsminde (Bornsmünde)


_______________________

Bramberģe (Brandenburg)


_______________________

© Renātas Rimšas dizains