Ordeņa pilisLatvijas viduslaiku pilisBīskapa pilis
Šeit apkopotas īsas ziņas par viduslaiku pilīm, kuras krustneši uzcēla mūsdienīgās Latvijas teritorijā. Starp tām bija pilis, kuras cēla pēc Ordeņa mestra pavēles. Ordeņa zemēs savas pilis veidoja arī tās vasali. Valodu izvēle:
LVRU
ENDE

Rīgas bīskapa un Domkapitūla pilis

Informācijas noformējuma princips
0
Mūsdienu latviešu nosaukums
Senais vācu nosaukums.
(Piļu dibināšanas gads vai gadsimts)

Foto
65
Ainaži
Haynasch
(XIV)
Virs zemes nav saglabājusies
66
Aizpute
Hasenpoth
(1248(?))
Virs zemes nav saglabājusies
67
Ārlava
Erwahlen
(XV)
Virs zemes nav saglabājusies
68
Asote
Aszuten
(1211)
Virs zemes nav saglabājusies
69
Augstroze
Hochrosen
(1272(?))
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
70
Babīte
Babath
(1219(?))
Zemgales un Sēlijas bīskapa rezidence
Virs zemes nav saglabājusies
71
Baldone
Baldohn
(1410(?))
Arī piederēja Livonijas ordeņa mestram
Virs zemes nav saglabājusies
72
Baltava
Baltow
(XIII)
Virs zemes nav saglabājusies
73
Bērzaune
Bersohn
(1381(?))
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
74
Cesvaine
Sesswegen
(XIV)
75
Cīrava
Zirau
(XIII)
Virs zemes nav saglabājusies
76
Dundaga
Dondangen
(1249)
Livonijas ordeņa pils, vēlāk - Rīgas Domkapitūla pils
77
Dzērbene
Serben
(1361(?))
Agrāk bija Livonijas ordeņa pils
Virs zemes nav saglabājusies
78
Dzintare
Dsintern
(XIII)
Virs zemes nav saglabājusies
79
Ēdole
Edwahlen
(1265)
80
Embūte
Amboten
(1265)
81
Ērgļi
Erlaa
(1391)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
82
Gramzda
Gramsden
(XIII(?))
Virs zemes nav saglabājusies
83
Gulbene
Schwanenburg
(1340(?))
Virs zemes nav saglabājusies
84
Ikšķīle
Uexküll
(1185)
Ikšķīles bīskapa rezidence, vēlāk - Rīgas bīskapa vasaļa pils
85
Jaundole
Zweite
Burg Dahlen
(1355-1359)
Rīgas Domkapitula pils
Virs zemes nav saglabājusies
86
Jersika
Gercike
(1224)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
87
Kalsnava
Kalzenau
(XIV)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
88
Kalvene
Kalven
(?)
Virs zemes nav saglabājusies
89
Koknese
Kokenhusen
(1209)
Rīgas bīskapa vasaļa pils, vēlāk Rīgas arhibīskapa pils
90
Krievciems
Ruschendorf
(XIV)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
91
Krimulda
Kremon
(1255(?))
Rīgas Domkapitula pils
92
Krustpils
Kreutzburg
(1237)
93
Lielstraupe
Gross-Roop
(1263)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
94
Lielvārde
Lennewarden-2
(1226-1249)
Agrāk bija Rīgas Domkapitula pils
95
Lielvārdes
Dievukalns
Lennewarden-1
(1201)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
96
Liepene
Lepen
(1211)
Virs zemes nav saglabājusies
97
Limbaži
Lemsal
(1223(?))
Rīgas arhibīskapa rezidence
98
Lokstene
Loxten
(XIV)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
99
Lubāna
Lubahn
(XV)
Virs zemes nav saglabājusies
100
Ļaudona
Laudon
(XIV)
Virs zemes nav saglabājusies
101
Mārtiņsala
Holme
(1186)
Virs zemes nav saglabājusies
102
Mazsalaca
Salisburg
(?)
Virs zemes nav saglabājusies
103
Mazstraupe
Klein-Roop
(XIV)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
104
Mujāni
Mojahn
(XVI)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
105
Nabe
Nabben
(XIV)
106
Nīcgale
Nitzegal
(XIII)
Virs zemes nav saglabājusies
107
Piltene
Pilten
(1295-1309)
Kurzemes bīskapa rezidence
108
Rauna
Ronneburg
(1262(?))
Rīgas arhibīskapa rezidence
109
Remine
Remin
(XIII)
Virs zemes nav saglabājusies
110
Rinda
Angermünde
(XV(?))
111
Rozula
Rosenbeck
(1385)
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
112
Saka
Sackenhausen
(1305(?))
Virs zemes nav saglabājusies
113
Salacgrīva
Salis
(1226(?))
Virs zemes nav saglabājusies
114
Smiltene
Smilten
(XIV)
115
Suntaži
Sunzel
(XIII)
Rīgas Domkapitula pils
Virs zemes nav saglabājusies
116
Tirza
Tirsen
(1429(?))
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
117
Turaida
Treiden
(1214)
Rīgas arhibīskapa rezidence
118
Ungurmuiža
Orellen
(XV)
Virs zemes nav saglabājusies
119
Ungurpils
Pürkeln
(1326(?))
Rīgas arhibīskapa vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
120
Vainīži
Wainsel
(1349(?))
Virs zemes nav saglabājusies
121
Valtaiķi
Neuhausen
(XIV)
122
Vecdole
Dahlen
(XIII)
Rīgas bīskapa vasaļa pils, vēlāk - Rīgas Domkapitūla pils
123
Vecpiebalga
Pebalg
(XIV)
124
Viļaka
Villack
(1293)
I
Rīga -
1.bīskapa pils
Riga -
Bischofsburg
(1201)
Rīgas arhibīskapa rezidence
Virs zemes nav saglabājusies
II
Rīga -
2.bīskapa pils
Riga -
Zweite
Bischofsburg
(1211(?))
Rīgas arhibīskapa rezidence
Virs zemes nav saglabājusies

Šīs Interneta lappuses izveidotas ar
Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu

www.kkf.lv
Mūsu informācija visiem:
Izveidotas
datu bāzes
*
* Latvijas pilis
* Pasaules pilis
Reklāma:
Arhitektūras projektēšana un objektu saskaņošana
+371 9124615
+371 7376410
Astrologs Aleksandrs Sokolovs
Psiholoģiskā analīze un precīza prognoze
+371 9547687