Ordeņa pilisLatvijas viduslaiku pilisBīskapa pilis
Šeit apkopotas īsas ziņas par viduslaiku pilīm, kuras krustneši uzcēla mūsdienīgās Latvijas teritorijā. Starp tām bija pilis, kuras cēla pēc Ordeņa mestra pavēles. Ordeņa zemēs savas pilis veidoja arī tās vasali. Valodu izvēle:
LVRU
ENDE

Livonijas ordeņa pilis

Informācijas noformējuma princips
0
Mūsdienu latviešu nosaukums
Senais vācu nosaukums.
(Piļu dibināšanas gads vai gadsimts)

Foto
1
Ādaži
Neuermühlen
(1287)
Virs zemes nav saglabājusies
2
Aizkraukles Augstie kalni
Ascraden
(1204)
Virs zemes nav saglabājusies
3
Aizkraukle
Ascheraden
(1224(?))
Komtura pils, pēc tām landmaršala pils
4
Aizpute
Hasenpoth
(XIII)
5
Alsunga
Alschwangen
(1341)
6
Altene
Altona
(XIV)
Virs zemes nav saglabājusies
7
Alūksne
Marienburg
(1342)
Komtura pils
8
Āraiši
Arrash
(XIV)
9
Bauska
Bauske
(1443)
Fogta pils
10
Burtnieki
Burtneck
(1284)
11
Cēsu Riekstukalns
Wendekülla
(1207)
Virs zemes nav saglabājusies
12
Cēsis
Wenden
(1209)
Livonijas ordeņa mestra rezidence
13
Daugavgrīva
Dunamünde
(1205&1305)
Komtura pils, pēc tām landmaršala pils
Virs zemes nav saglabājusies
14
Daugavgrīva-2
Neumünde
(1567(?))
15
Dignāja
Dubena
(1348(?))
Virs zemes nav saglabājusies
16
Dobe
Doben
(1260)
Virs zemes nav saglabājusies
17
Dobele
Doblen
(1335)
Komtura pils
18
Durbe
Durben
(1263)
19
Emburga
Annenburg
(?)
Virs zemes nav saglabājusies
20
Engure
Angern
(1244(?))
Vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
21
Ērģeme
Ermes
(XIV)
22
Gaujiena
Adsel
(1238(?))
Agrāk bija komtura pils
23
Grobiņa
Grobin
(1253)
Fogta pils
24
Indrica
Indritz
(XV)
Virs zemes nav saglabājusies
25
Jaunpils
Neuenburg
(1301)
26
Jelgava
Mitau
(1265)
Komtura pils
Virs zemes nav saglabājusies
27
Kalnamuiža
Hofzumberge
(XIV)
28
Kandava
Kandau
(1254)
Fogta pils
29
Kērkliņi
Kerkling
(1600)
Virs zemes nav saglabājusies
30
Krāslava
Kreßlawka
(XIV)
Virs zemes nav saglabājusies
31
Kuldīga
Goldingen
(1242)
Komtura pils
Virs zemes nav saglabājusies
32
Liepāja
Liva
(1300)
Agrāk bija Domkapitūla pils
Virs zemes nav saglabājusies
33
Ludza
Ludsen
(1399)
34
Lugaži
Lude
(1334(?))
Virs zemes nav saglabājusies
35
Mālpils
Lemburg
(1386(?))
Virs zemes nav saglabājusies
36
Mežotne
Mesothen
(1321)
Virs zemes nav saglabājusies
37
Naujene
Alt-Dünaburg
(1275)
Komtura pils
38
Nereta
Nerft
(1298(?))
Virs zemes nav saglabājusies
39
Nītaure
Nitau
(1277(?))
Virs zemes nav saglabājusies
40
Nurmuiža
Nurmhusen
(XIV-1598)
41
Rēzekne
Rositten
(1285(?))
Fogta pils
42
Ropaži
Rodenpois
(1320(?))
43
Rundāle
Ruhenthal
(XVI)
Vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
44
Rūjiena
Rujen
(1257(?))
45
Sabile
Zabeln
(XIII)
Fogta pils
Virs zemes nav saglabājusies
46
Salaspils
Kirchholm
(XIV)
Fogta pils
Virs zemes nav saglabājusies
47
Saldus
Frauenburg
(1341-1411)
Virs zemes nav saglabājusies
48
Sēlpils
Selburg
(1373)
Fogta pils
49
Sigulda
Segewold
(1207)
Komtura pils, pēc tām landmaršala pils
50
Skrunda
Schrunden
(1368)
Virs zemes nav saglabājusies
51
Skujene
Schujen
(1437(?))
Virs zemes nav saglabājusies
52
Stābeģi
Eichenangern
(1281(?))
Vasaļa pils
Virs zemes nav saglabājusies
53
Stende
Stenden
(XVI)
Vasaļa pils
54
Svētkalns
Heiligenberg
(1286)
Virs zemes nav saglabājusies
55
Šlokenbeka
Schlockenbeck
(1484)
56
Talsi
Talsen
(XIV)
Virs zemes nav saglabājusies
57
Tērvete
Terweten
(1271)
Virs zemes nav saglabājusies
58
Trikāta
Trikaten
(1284(?))
59
Tukums
Tuckum
(1299(?))
60
Valmiera
Wolmar
(1224-1283)
61
Vārtaja
Wartagen
(1253)
Virs zemes nav saglabājusies
62
Ventspils
Windau
(XIII)
Komtura pils
63
Volkenberga
Wolkenburg
(1263)
Komtura pils
64
Zaube
Jürgensburg
(XV)
Virs zemes nav saglabājusies
III
Rīga - Ordeņa pils Vitenšteina
Riga - Vittenstein Ordensburg
(1202)
Zobenbrāļu ordeņa mestra rezidence
IV
Rīga - 2.ordeņa pils
Riga - Zweite Ordensburg
(1330)
Livonijas ordeņa mestra rezidence

Šīs Interneta lappuses izveidotas ar
Kultūrkapitāla fonda finansiālo atbalstu
www.kkf.lv
Mūsu informācija visiem:
Izveidotas
datu bāzes
*
* Latvijas pilis
* Pasaules pilis
Reklāma:
Arhitektūras projektēšana un objektu saskaņošana
+371 9124615
+371 7376410